Luat su Tran Dinh Dung, Trung tam Tu van phap luat TP HCM thuoc Trung uong Hoi Luat gia Viet Nam, cho biet cach day vai ngay, ong tiep mot nguoi tung la nhan vien tu van ban hang cua mot cong ty moi gioi dat nen theo kieu loi keo khach hang len xe di xem du an va ep ho dat coc mua dat nen. Nguoi nay ke do di giua duong co mot khach nam khong dong y va muon xuong xe nhung nhan vien cu loi keo, can tro cac kieu, khong cho xuong nen moi bi vi khach nay hanh hung. Su viec sau do da duoc hoa giai em dep. xem them dat nen quan 12

Giai thich ly do vi sao cheo keo va ep khach mua dat nen nhon trach thuoc dat nen dong nai, nhan vien nay ke cong ty yeu cau nhan vien kinh doanh mot tuan phai tap hop nguoi di xem dat voi so luong du 2 xe. Neu khong tim duoc du thi phai vo ca nguoi than, quen roi loi keo ho mua cho bang duoc moi co thu nhap, mot hinh thuc ma nhung nguoi kinh doanh da cap thuong hay lam.

Ong Le Hoang Chau, Chu tich Hiep hoi Bat dong san TP HCM (HoREA), cho biet gan day co nhieu truong hop khach hang gui don khieu nai cong ty moi gioi lua ban dat nen va nho hiep hoi can thiep de doi quyen loi.

Dai dien So Xay dung TP HCM cung thua nhan 2 nam tro lai day, TP HCM xuat hien nhieu cong ty moi gioi nha dat hoat dong bat nhao, co dau hieu lua dao, chu yeu tap trung ve viec lua ban mot can ho, du an cho nhieu nguoi khac nhau. Hoac khong phai chu dau tu nhung cong ty moi gioi van tu dung ra xung danh roi nhan tien dat coc. Tuy nhien, trach nhiem va tham quyen cua So Xay dung TP la chi xu phat hanh chinh voi so tien vai chuc trieu dong nen kho ran de va xu ly dut diem tinh trang nay. "Chung toi con biet hien nay mot so doanh nghiep dang ky kinh doanh tai TP HCM nhung hoat dong o cac tinh nen rat kho kiem soat" - mot thanh tra So Xay dung chia se.

Ra soat, cong khai doanh nghiep vi pham

Ly giai ve tinh trang moi gioi nha dat bat nhao nhu hien nay, ong Le Hoang Chau cho rang Luat Kinh doanh Bat dong san va Luat Dan su van con nhieu ke ho, khong the kiem soat het cac doi tuong da co tinh lach luat va lua doi khach hang. HoREA se co van ban kien nghi cac co quan chuc nang co bien phap ngan chan, xu ly nhung hoat dong nay. Tuy nhien truoc mat, cac khach hang can phai tinh tao, xem xet ky truoc khi "rot" tien vao bat cu du an nao khong ro rang ve phap ly, nhat la cac doanh nghiep moi gioi khong co uy tin.

Trong khi do, luat su Bui Quang Tin cho rang hien nay tinh trang cac cong ty moi gioi nha dat cu xin phep la duoc cap nhung cong tac kiem tra, xu ly chua duoc thuc hien nghiem. Co quan thanh tra cua So Xay dung la don vi chiu trach nhiem kiem tra, giam sat hoat dong nay, neu phat hien dau hieu vi pham hinh su nen chuyen ngay den co quan dieu tra xu ly de ngan chan tinh trang nhieu nguoi bi lua dao, chiem doat tien. "Doi voi cac don vi moi gioi, neu anh thong tin sai ve du an, co tinh lua gat khach hang de ho mua nhung sau do co tinh chiem doat tien cua ho la vi pham. Con o goc do nha dau tu, khi anh ky ket voi doi tac moi gioi thi phai co trach nhiem giam sat ho, khong the de ho tu y rao ban sai su that va nguoi thiet la khach hang" - ong Tin phan tich.

Dai dien So Xay dung TP thong tin so dang tich cuc ra soat hoat dong cua cac cong ty kinh doanh bat dong san va se cong khai danh sach nhung don vi co dau hieu kinh doanh khong lanh manh de gop phan lam minh bach, on dinh thi truong. Rieng nhung doanh nghiep vi pham nang, so se kien nghi cho Co quan CSDT vao cuoc lam ro. ban muon mua dat nen vung tau